banner_mobil_newstart

Framgångsrik förändringsledning

En av dagens stora utmaningar är en allt snabbare arbetstakt, fler saker skall göras på kortare tid av färre personer. Det ständiga förändringsarbetet får till effekt att planer skjuts på framtiden med försämrad produktivitet som följd.

Framgångsrik förändringsledning tar upp hur Du kan leda den mänskliga sidan av förändringsarbetet. Den senaste utvecklingen inom hjärnforskningen(Neuroscience)har bidragit till ökad förståelse för vad som skapar motstånd vid förändringar.


Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som idag arbetar med någon form av förändringsarbete, t ex som Chef/Ledare/HR/personalchef/
specialist, projektledare, konsult eller coach.

Programmets tre huvudområden:

 1. Att leda i förändring med Transitions-modellen och individen i centrum. Hur du får med dig medarbetarna i förändringsarbetet.
 2.  Neuroscience – hur påverkas hjärnan vid förändring? 
 3. Coachande förhållningssätt kopplat till att driva förändringar.
 4. Slutrapport och diplomering


Om utbildningen:
Modul 1 - Den mänskliga sidan av att leda i förändring
Vi lär oss förstå förändringens mekanismer och hur vi kan minska motståndet mot förändringar och mer effektivt leda förändringsarbetet. Transitions-modellen går ut på att möta medarbetarna där de är genom att tillhandahålla verktyg och strategier för att bibehålla motivation och engagemang genom förändringens olika faser. Hur kommunicerar vi framgångsrikt en förändring eller flera förändringar?

Modul 2 – Neuroscience – hur påverkas hjärnan vid förändring?
Vad har hänt inom hjärnforskning, Neuroscience området, och hur kan jag använda det när jag kommunicerar, leder team och driver förändringsarbete? Neuroscience kopplat till beteende, känslor och tillstånd. Under de senaste tio åren har det skett en revolution inom neurovetenskapen. Med hjälp av magnetkameror kan forskarna nu studera hur hjärnan beter sig när vi tänker, känner eller fattar beslut. Resultaten ger nya insikter i hur det goda ledarskapet bör bedrivas. Vi går igenom SCARF­modellen för att visa just hur hjärnan reagerar på hot i sociala situationer. 

Modul 3 - Coachande förhållningssätt kopplat till att driva förändringar
Vad innebär coachande ledarskap och hur kan jag använda det. Hur skapas en coachande företagskultur? Att öka motivation och engagemang hos medarbetarna genom konstruktiv feedback. Coachingfärdigheter enligt ICF:s kärnkompetenser och praktiska coachövningar kopplat till förändringssituationer. 

Modul 4 - Diplomering
Redovisning av slutrapport där Du tillämpar dina nya kunskaper kopplat till ditt eget förändringsarbete. Diplomering.

Ur innehållet:

Modul 1 - Att leda i förändring med Transitons-modellen

 • Skillnaden mellan förändring och Transition
 • Effektiv förändringsledning enligt Transitions- modellen 
 • Att leda och hantera den mänskliga sidan av förändring
 • Varför misslyckas oftast förändringar?
 • Hur får du med dig medarbetarna i en förändring?
 • Reaktioner på förändring – kommunicera och situationsanpassa


Modul 2 - Neuroscience – hur påverkas hjärnan vid förändring

 • Maslows behovshierarki kopplat till den ”sociala hjärnan”
 • Led med hjärnan - Neuroscience - SCARF-modellen
 • SCARF modellen kopplat till reaktioner vid förändring


Modul 3 - Coachande förhållningssätt

 • Vad är coachande förhållningsätt och ett coachande ledarskap?
 • Att skapa en coachande företagskultur
 • De 5 viktigaste färdigheterna 
 • GROW modellen – en konkret metod
 • Verktyg och metoder för att se potentialen hos medarbetarna 
 • Att coacha i förändring – praktiska övningar


Modul 4 – Slutrapport och diplomering 

Kursupplägg och pedagogik
Newstarts pedagogik bygger på en upplevelsebaserad inlärning för att ta tillvara deltagarnas egna erfarenheter. Kursen varvar teori med arbete i par- och gruppövningar. Inlärningen ger utrymme för personlig reflektion och analys. Programmet är mycket aktivt och praktiskt. 

Diplomerad Förändringscoach är uppdelat i 4 moduler fördelat på 2+2+1 dagar inklusive diplomering med praktisk övning och tillämpning emellan tillfällena. Du kommer att ha skapat en personlig förändringsplan där Du omsätter dina tankar och idéer till konkreta handlingar och insikter.

Begränsat antal platser. Anmälan är bindande.

Vill du veta mer

08 - 653 66 36

Beställ mer information här »

Kursfakta

Längd: 2+2+1 dagar
Typ: Öppen kurs
Pris: 24.450 kr exkl. moms
Riktar sig till: Företag