banner_mobil_newstart

Framgångsrikt Ledarskap

Vill Du få medarbetarna att växa, ta eget ansvar och skapa resultat? Med ett coachande förhållningssätt skapar du resultat genom motivation och engagemang. Vill Du öka effekten i din organisation genom ett framgångsrikt, tydligt och kommunikativt ledarskap? 

Du får större medvetenhet om din ledarstil och hur du leder effektivt. Det bidrar till en större tydlighet och ett fokus i ledarskapet. Dina kunskaper blir också användbara i andra sammanhang i ditt liv. Under utbildningen kopplar vi det coachande ledarskapet till utvecklingssamtalet och framgångsrik förändringsledning.


Målgrupp:
Chef/ledare, HR/personalchef/specialist. 
Du som vill utveckla ditt ledarskap och utveckla ett coachande förhållningsätt i din ledarstil.

Programmets tre huvudområden:

 1. Chefsrollen och ledarrollen. Mitt personliga ledarskap, kommunikation och beteende. 
 2. Coachande förhållningssätt kopplat till mitt ledarskap. Metoder och verktyg. 
 3. Att leda i förändring med Transitions-modellen och individen i centrum. Hur hanterar Du motstånd och får med dig medarbetarna i förändringsarbetet?


Om utbildningen

Modul 1 - Chefsrollen och ledarrollen
Vad är skillnaden mellan att vara chef och ledare? Vad innebär och hur skapas ett framgångsrikt ledarskap? Att skapa framgångsrika resultat genom målstyrning. Med hjälp av kommunikationsverktyget Extended DISC, identifierar vi Dina kommunikativa och beteendemässiga styrkor och utvecklingspotential. Du utformar en personlig utvecklings- och handlingsplan. 

Modul 2 - Coachande förhållningssätt- coachande ledarskap
Vad innebär coachande ledarskap och hur kan jag använda det. Hur skapas en coachande företagskultur? Att öka motivation och engagemang hos medarbetarna – hur gör jag? Coachingfärdigheter enligt ICF:s kärnkompetenser och praktiska coachövningar kopplat till utvecklingssamtalet. Vad har hänt inom hjärnforskning, Neuroscience området, och hur kan jag använda det när jag kommunicerar, leder team och driver förändringsarbete? Neuroscience kopplat till beteende, känslor och tillstånd. Hur vi påverkar och påverkas av andra personer.

Modul 3 – Att leda i förändring
Vi lär oss förstå förändringens mekanismer och hur vi kan minska motståndet mot förändringar och mer effektivt leda förändringsarbetet. Transitions-modellen går ut på att möta medarbetarna i de olika förändringsfaserna. Genom gemensamma verktyg och strategier identifierar vi medarbetarens eventuella motstånd för att bibehålla motivation och engagemang genom förändringens olika faser. 

Ur innehållet:
Modul 1- Chefsrollen och ledarrollen
 • Chefsrollen – Ledarollen – vad innebär den?
 • Vad är framgångsrikt ledarskap?
 • Extended DISC – en kraftfull kommunikations- och beteendeanalys
 • Utveckla din personliga ledarstil 
 • Effektiv kommunikation – hur skapas den?
 • Att leda med målstyrning kopplat till önskat resultat
 • Personlig utvecklingsplan- och handlingsplan

Modul 2 – Coachande förhållningssätt – ett sätt att leda 
 • Vad är coachande förhållningsätt och ett coachande ledarskap?
 • Att skapa en coachande företagskultur
 • De 5 viktigaste färdigheterna 
 • GROW modellen – en konkret metod
 • Led med hjärnan - Neuroscience - SCARF-modellen
 • Utvecklingssamtalet – praktiska övningar

Modul 3 - Att leda i förändring
 • Lär dig grunderna i att vara förändringsledare
 • Effektiv förändringsledning enligt Transitions- modellen 
 • Att leda och hantera den mänskliga sidan av förändring
 • Varför misslyckas oftast förändringar?
 • Hur får du med dig medarbetarna i en förändring?
 • Reaktioner på förändring – kommunicera och situationsanpassa

Kursupplägg och pedagogik:
Newstarts pedagogik bygger på en upplevelsebaserad inlärning för att ta tillvara deltagarnas egna erfarenheter. Kursen varvar teori med arbete i par- och gruppövningar. Inlärningen ger utrymme för personlig reflektion och analys. Programmet är mycket aktivt och praktiskt.

Framgångsrikt ledarskap är uppdelat i 3 moduler fördelat på 2 + 1 dagar med praktisk övning och tillämpning emellan tillfällena. Du kommer att ha skapat en personlig utvecklings- och handlingsplan där Du omsätter dina tankar och idéer till konkreta handlingar och nya insikter.

Inför utbildningen kommer Du att genomföra en Extended DISC – ett kommunikationsverktyg som ger en fördjupad insikt om din egen kommunikations- och ledarstil.


Kursfakta:
Kurslängd: 2 + 1 dagar
Pris: 14.950 kr exkl. moms
Typ: Öppen kurs
Riktar sig till: Företag & Privatpersoner

Vill du veta mer

08 - 653 66 36

Beställ mer information här »

Kursfakta

Längd: 2 dagar
Typ: Öppen kurs
Pris: 14.950 kr exkl. moms
Riktar sig till: 
Företag & Privatpersoner