banner_mobil_newstart

Vill Du öka effekten i din organisation genom ett framgångs-rikt, tydligt och utvecklande ledarskap? Vill Du få medar-betarna att växa, ta eget ansvar och skapa resultat? Med ett coachande förhållningssätt skapar du resultat genom motivation och engagemang. Du får större medvetenhet om din ledarstil och hur du leder effektivt vilket bidrar till en större tydlighet och ett fokus i ledarskapet. Dina kun-skaper blir också användbara i andra sammanhang i livet.

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarsmaktens nya ledarskaps-modell. Utvecklande ledarskap tillämpas även inom statlig och kommunal sektor samt inom det privata näringslivet. UL är utvecklat och kvalitetssäkrat av institutionen för Ledarskap och Management på Försvarshögskolan och har funnits på den svenska kommersiella marknaden sedan 2004. Utvecklande ledarskap vilar på en bred vetenskaplig bas med utgångspunkter i organisationsteori, pedagogik, psykologi, psykiatri, socialpsykologi och sociologi.


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som idag arbetar med någon form av ledarskap eller projekt, t ex chef/ledare/ HR/personalchef / projektledare, konsult eller mentor/coach.

Programmets fyra huvudområden
1. Utbildningen i Utvecklande Ledarskap (UL)
2. 360-graders bedömning
3. Personlig utvecklingsplan

Om utbildningen
Modul 1:
Utbildning i 2 dagar med 2 dagars fördjupning efter c:a 2 månader. Under den sista delen ligger fokus ligger på den individuella utvecklingsplanen samt att skapa en coachande företagskultur. Vi arbetar med praktiska verktyg för att öka motivationen och engagemang både hos sig själv och hos medarbetarna.

Modul 2:
Utvecklande ledarskap inleds på den egna arbetsplatsen med en 360-graders bedömning av respektive kursdeltagares ledarbeteenden. Ledarskapet bedöms av överordnad, sidoordnade och underordnade samtidigt som deltagaren gör en självskattning. Försvarshögskolan sammanställer bedömningarna som sedan utgör grunden för det fortsatta arbetet under utbildningen.

Modul 3:
Genom feedbacken från 360-graders bedömningen arbetar vi med att ta fram en personlig utvecklingsplan med vision, mål och aktiviteter.
 

Vill du veta mer

08 - 653 66 36

Beställ mer information här »

Kursfakta

Längd: 2+2 dagar
Typ: Öppen kurs
Pris: 17.500 kr exkl. moms
Tillkommer kostnad för 4 dagars pension, 2 hotellnätter samt 2 middagar -  4950 kr 

För dig som åker hem varje dag tillkommer kostnaden:  
4 dagpension, 2 middagar - 3200 kr

Lokal: Villa Brevik, Lidingö

Riktar sig till: Företag