Toni Trifunovski

– Jag har alltid varit enormt målmedveten och resultatinriktad, vilket även var min grundinställning när jag först träffade Peter Cederqvist, min karriärcoach på Newstart i över ett år. Inledningsvis var mitt mål att samtala med Peter i syfte att få goda råd för hur jag skulle karriärväxla efter tio år vid den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST).

De inledande samtalen blev enormt givande, fokus låg på min livssituation med koppling till mina tankar om karriären. Det var mycket uppfriskande och inspirerande samtal och snart blev det uppenbart för mig att detta stora steg jag var på väg att ta i första hand handlade om att skapa grunden till en nystart i mitt liv. 

Under resans gång med Peter och Newstart tog jag tillfället i akt att delta i ett flertal kurser i Newstarts regi (Utvecklande Ledarskap, Diplomerad Coach, Karriärcoaching och BUSINESS MODEL YOU). Kursernas fokus på det coachande förhållningssättet förändrade mitt liv på ett betydelsefullt och berikande sätt. Jag började använda mig av det både i professionella och privata sammanhang, att ge mig själv tid att lyssna på andra, att vilja förstå och stödja andra. Samtidigt fick jag möjlighet att applicera det gentemot mig själv. Det är egentligen grunden i det coachande förhållningssättet vilket Peter och Newstart lärde mig under resans gång.  En resa som pågår varje dag och vars mål är att lyssna, förstå och stödja.  Ett stort tack till Peter och alla andra på Newstart!

info@funnelbud.com