Utvecklande ledarskap (UL) – Ledarskapsutbildning i Villa Björnrike med möjlighet till utförsåkning före, under och efter kursen.

Vill Du öka effekten i din organisation genom ett framgångsrikt, tydligt och utvecklande ledarskap? Att få medarbetarna att växa och ta eget ansvar? Med ett coachande förhållningssätt skapar du resultat genom motivation och engagemang. Du får större medvetenhet om din ledarstil och hur du leder effektfullt. Det bidrar till en större tydlighet och ett fokus i ledarskapet. Dina kunskaper blir också användbara i andra sammanhang i ditt liv.

Utvecklande ledarskap vilar på en bred vetenskaplig bas med utgångspunkter organisationsteori, pedagogik, psykologi och sociologi. Forskning visar att det utvecklande ledarskapet har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska resultatet och medarbetarnas utveckling. Innan utbildningen kommer du och dina medarbetare göra en skattning av dina ledarbeteenden. Du får med stöd av detta en tydlig riktning för ditt framtida ledarskap.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som idag arbetar med någon form av ledarskap eller projekt, till exempel chef/ledare/HR/personalchef/projektledare, konsult eller mentor/ coach.

Programmets huvudområden:

  1. 1
    360-graders bedömning
  2. 2
    Utbildningen i Utvecklande Ledarskap (UL)
  3. 3
    Personlig utvecklingsplan

Försvarshögskolan

Utvecklande ledarskap är ytterligare ett ledarskapskoncept framtaget av Försvarshögskolan. Kursen används numera inom försvaret och den civila marknaden. Läs mer om UL på Försvarshögskolans webbsida.

Om utbildningen

Utvecklande ledarskap inleds på den egna arbetsplatsen med en 360-graders bedömning av respektive kursdeltagares ledarbeteenden. Ledarskapet bedöms av överordnad, sidoordnade och underordnade samtidigt som deltagaren gör en självskattning. Försvarshögskolan sammanställer bedömningarna som sedan utgör grunden för det fortsatta arbetet under utbildningen. Utbildning i 3 dagar med 1 dagars fördjupning efter c:a 2 månader. Under den sista delen ligger fokus ligger på den individuella utvecklingsplanen samt att skapa en coachande företagskultur. Vi arbetar med praktiska verktyg för att öka motivationen och engagemang både hos sig själv och hos medarbetarna. Genom feedbacken från 360-graders bedömningen arbetar vi med att ta fram en personlig utvecklingsplan med vision, mål och aktiviteter.

Investering

Pris: 20 900 kr (kurspris) + 6 500 kr (kost och logi) priser exkl. moms
Datum:
12 - 14 april samt 29 maj 2023

Plats:
Vemdalen dag 1–3
Stockholm dag 4

Anmälan: www.newstart.se/utvecklande-ledarskap/

Per Palage

Kursledare

Per Palage

Per Palage har under mer än 25 år arbetat som konsult med affärs- och organisationsutveckling, coaching processer, ledarskap- och medarbetarskapsutveckling. Ofta anlitad inom områden som projektledning, coacha, stötta och utveckla individer, ledningsgrupper och organisationer inom affärsutveckling, organisationsutveckling, ledningsgrupps- och ledarskapsutveckling. Har haft VD/ chefsuppdrag, projektledaruppdrag samt utredningsuppdrag inom offentliga sektorn.

https://www.linkedin.com/in/per-palage-b419b663/

För mer information:
Tel: 0703 471 558
E-post: per@palage.se

Kursledare

PETER CEDERQVIST

Peter Cederqvist, arbetar med ledarutveckling, chefscoaching samt karriärutveckling. Han har över 20 års erfarenhet av arbete som VD och entreprenör i Sverige och internationellt och är en av Sveriges mest erfarna coacher. Peter har arbetat med karriärutveckling, outplacement, coaching och ledarutveckling.

https://www.linkedin.com/in/petercederqvist/

För mer information:
Tel: 070-426 90 01
E-post: peter.cederqvist@newstart.se

Om skribenten

Peter Cederqvist

Peter är Newstarts grundare och VD. Han har över 20 års erfarenhet av arbete som VD och entreprenör i Sverige och internationellt och är en av Sveriges mest erfarna coacher. Peter har arbetat med karriärutveckling, outplacement, coaching och ledarutveckling sedan starten 2002. Peter har även genomfört utbildningar, seminarier och utvecklingsprogram med såväl ledningsgrupper, chefer och medarbetare inom coachande ledarskap, samtalsmetodik, karriär, coaching och förändringsledning. Läs mer

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}