Utbildning i Anknytning och FöräldraLedarskap

Utbildning i Anknytning och FöräldraLedarskap

Parcer i samarbete med Newstart erbjuder en utbildning i Anknytning och FöräldraLedarskap.

Idag är det viktigare än någonsin att kunna leda sig själv, inte minst i föräldrarollen.

Parcers interaktiva utbildning belyser utmaningen med hur man som familjehem ska kunna etablera, utveckla och eller återupprätta barnets förmåga att våga och vilja knyta an igen. Men för att kunna vägleda, fostra och ge det ”stukade” barnet rätt förutsättningar för anknytning är det viktigt att ha koll på sina egna beteendemönster. Hur agerar vi själva och hur påverkar vi vår egen omgivning? Genom att bli medveten om våra beteendemönster utvecklas även vår förmåga att kunna leda bättre.

Share:

Peter Cederqvist

Peter är Newstarts grundare och VD. Han har över 20 års erfarenhet av arbete som VD och entreprenör i Sverige och internationellt och är en av Sveriges mest erfarna coacher. Peter har arbetat med karriärutveckling, outplacement, coaching och ledarutveckling sedan starten 2002. Peter har även genomfört utbildningar, seminarier och utvecklingsprogram med såväl ledningsgrupper, chefer och medarbetare inom coachande ledarskap, samtalsmetodik, karriär, coaching och förändringsledning. Läs mer