Utbildning i förändringsledning (2 dagar)

Människans tillvaro består av återkommande förändringar, både i vårt arbete och på det privatas planet. Trots att vi borde bli vana vid förändringar har vi en tendens att bli överraskade och reagera med motstånd.

En viktig del av förändringsarbetet är den mänskliga sidan av förändringarna. Transition metoden ger verktyg och strategier att hantera återkommande förändringar mer effektivt. 

Utbildningen vänder sig till dig som idag arbetar med någon form av förändringsarbete, t ex som Chef/Ledare/ HR/personalchef/specialist, projektledare, konsult eller coach.

Programmets tre huvudområden:

  1. Att leda i förändring med Transition-modellen och individen i centrum. Hur Du får med dig medarbetarna i förändringsarbetet?
  2. Neuroscience – hur påverkas hjärnan vid förändringar?
  3. Coachande förhållningssätt kopplat till att driva förändringar

Plats: ZOOM

Datum: 30/11 kl. 10-16 & 14/12, kl. 10-16

Om skribenten

Peter Cederqvist

Peter är Newstarts grundare och VD. Han har över 20 års erfarenhet av arbete som VD och entreprenör i Sverige och internationellt och är en av Sveriges mest erfarna coacher. Peter har arbetat med karriärutveckling, outplacement, coaching och ledarutveckling sedan starten 2002. Peter har även genomfört utbildningar, seminarier och utvecklingsprogram med såväl ledningsgrupper, chefer och medarbetare inom coachande ledarskap, samtalsmetodik, karriär, coaching och förändringsledning. Läs mer

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}