Diplomerad Coach

Utbildning till Diplomerad Coach

Diplomerad Coach riktar sig till dig som vill arbeta som professionell coach eller använda coaching som en del i ditt ledarskap. Vad innebär coachande ledarskap och hur kan jag använda det? Hur kan jag skapa mer inspiration och motivation genom att coacha mig själv och andra? Hur skapas en coachande företagskultur? Att öka engagemang, insikt och eget ansvar hos medarbetarna genom konstruktiv feedback.

Utbildningens praktiska och teoretiska innehåll samt litteratur utgår från International Coach Federations (ICF) riktlinjer. Utbildningen är godkänd av ICF och innehåller allt du behöver, utom din egen praktik och mentortimmar, för att efter utbildningen vill gå vidare och certifiera dig som ACC coach genom ICF.

Utbildningen omfattar 75 timmar som är fördelade på fyra moduler samt diplomering. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med:

  • Ledarskap
  • HR/personalområdet
  • Projektledning
  • Konsulting

Datum: 23–24/9, 14–15/10, 11–12/11, 9–10/12
Plats: Malmvägen 1, Värtahamnen, Stockholm

Share:

Peter Cederqvist

Peter är Newstarts grundare och VD. Han har över 20 års erfarenhet av arbete som VD och entreprenör i Sverige och internationellt och är en av Sveriges mest erfarna coacher. Peter har arbetat med karriärutveckling, outplacement, coaching och ledarutveckling sedan starten 2002. Peter har även genomfört utbildningar, seminarier och utvecklingsprogram med såväl ledningsgrupper, chefer och medarbetare inom coachande ledarskap, samtalsmetodik, karriär, coaching och förändringsledning. Läs mer