Utbildning till Diplomerad Karriärcoach: Nästa kursstart 11 oktober 2023

Utbildningen vänder sig till dig som vill få en grundläggande kompetens om karriärplanering och karriärcoaching och ger 20 CCE samt 9 RD timmar för ICF coacher. Kursen fokuserar på att ge dig verktyg och metodik för att kunna hjälpa deltagaren med sin självinventering – den grundläggande plattformen för all karriärcoaching.

I vår verktygslåda finns även digitala verktyg som ger Dig möjlighet att arbeta med deltagare på distans. Intensivkurs i karriärcoaching är vår populäraste kurs inom karriärcoaching och ger dig grundlig plattform, verktygslåda och strukturerad arbetsmetodik.

I utbildningen får du träna dina färdigheter i att hantera många olika coaching situationer med olika typer av klienter. Vi tror att den bästa coachen är den som tar aktivt ansvar för sin egen livs- och karriärutveckling. Därför vill vi inspirera till både din personliga och professionella utveckling.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med: 

  • Coaching och känner behov av en strukturerad metodik inom karriärutveckling och outplacement
  • Arbetsmarknadsprojekt, studie- & yrkesvägledning
  • HR/personalområdet och vill öka din kompetens inom intern karriärcoaching 

Investering

Modul 1: 11 oktober 9-12
Modul 2: 
25 oktober 9-12
Modul 3: 
15 Nov 9-12
Modul 4: 
12 dec 9-12
Modul 5: 
10 Januari 2024 9-12

Vi kan även skräddarsy utbildningen för ert företag och anpassar datum. Kontakta oss för mer infomration. VI har genomfört våra utbildningar för många olika yrkesgrupper tex SYV, ICF coacher och jobbcoacher mm.


Plats: ZOOM

Pris: 14 900 kr exkl. moms. Verktyg, arbetsmaterial och licens till digitalt verktyg ingår samt diplom efter avslutad utbildning.

Om skribenten

Peter Cederqvist

Peter är Newstarts grundare och VD. Han har över 20 års erfarenhet av arbete som VD och entreprenör i Sverige och internationellt och är en av Sveriges mest erfarna coacher. Peter har arbetat med karriärutveckling, outplacement, coaching och ledarutveckling sedan starten 2002. Peter har även genomfört utbildningar, seminarier och utvecklingsprogram med såväl ledningsgrupper, chefer och medarbetare inom coachande ledarskap, samtalsmetodik, karriär, coaching och förändringsledning. Läs mer

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}