UTVECKLANDE LEDARSKAP (UL)

Vårt föränderliga kunskapssamhälle behöver organisationer med mogna ledare som tar ansvar och driver sig själva med förmågan att leverera trots tuffa förutsättningar. Vill Du öka effekten i din organisation genom ett framgångsrikt, tydligt och utvecklande ledarskap? Vill Du få medarbetarna att växa, ta eget ansvar och skapa resultat?

Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om etik, inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke som handlar om att ge stöd men även konfrontera. Forskning från Försvarshögskolan visar att det utvecklande ledarskapet har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska resultatet och medarbetarnas utveckling.

Utbildningen sker under 3 dagar med 1 dags fördjupning efter c: a 2 månader. UL är Försvarsmaktens nya ledarskapsmodell. Utvecklande ledarskap tillämpas inom statlig och kommunal sektor samt inom det privata näringslivet. UL är utvecklat och kvalitetssäkrat av institutionen för Ledarskap och Management på Försvarshögskolan. Utvecklande ledarskap vilar på en bred vetenskaplig bas med utgångspunkter i organisationsteori, pedagogik, psykologi, psykiatri, socialpsykologi och sociologi.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som idag arbetar med någon form av ledarskap eller projekt, t ex chef/ledare/ HR/personalchef / projektledare, konsult eller coach.
Utvecklande ledarskap inleds på den egna arbetsplatsen med en 360-graders bedömning av respektive kursdeltagares ledarbeteenden. Ledarskapet bedöms samtidigt som deltagaren gör en självskattning. Försvarshögskolan sammanställer bedömningarna som sedan utgör grunden för det fortsatta arbetet under utbildningen. Under den sista delen ligger fokus ligger på den individuella utvecklingsplanen och det coachande ledarskapet. Vi arbetar med praktiska verktyg för att öka motivation och engagemang både hos sig själv och medarbetarna.

Programmets huvudområden

  1. 360-graders bedömning​
  2. Utbildning i UL​
  3. Personlig utvecklingsplan

Plats: Stockholm
Pris: 19 900 KR exkl. moms.
Kost och logi: 5 650 kr exkl. moms
Anmälan:
info@www.newstart.se