Vad är egentligen motivation? Uppnå mål som en ICF Coach

Ibland kan motivation kännas som ett abstrakt fenomen. Man kanske är motiverad en viss tid, under en vecka eller en månad, men en dag finns inte motivationen där längre. Vad är det som händer när man tappar motivationen och varför kan det vara så svårt att uppnå sina mål?

I den här artikeln delar vi med oss av tips från en ICF Coach på Newstart, som förklarar vad motivation egentligen är och hur vi kan använda motivation för att uppnå våra allra viktigaste mål. Baserat på gratiswebinariet Toppcoach Webinar: Att skapa mål och motivation med Peter Cederqvist och Lars Sjödin som du kan se här.

Vi ska även gå igenom hur mål bör formuleras och diskutera hur vi kan definiera mål som inte sätter käppar i hjulen för oss under vägens gång. Vill du veta vilka processer och tankesätt som ICF coacherna själva använder för att hjälpa sina klienter att uppnå sina mål med framgång, nyfikenhet och glädje? Läs vidare.

Motivation beskrivet av en ICF Coach

Motivation är drivkraften som ger oss den energi vi behöver för att utföra vissa handlingar, som för oss närmare ett mål. Om vi ser på ordets latinska ursprung betyder motivare att röra sig. Motivation är en energi som lockar fram, kontrollerar och upprätthåller vissa målinriktade handlingar.

Motivation består av inriktning och intensitet. Inriktningen avgör vart vi riktar vår fokus och vad vi strävar efter, antingen med hjälp av våra mål eller rädslor. Intensiteten står för hur mycket vi anstränger oss för att sträva mot den inriktning vi har.

Inre och yttre motivation

Det finns två olika typer av motivation: inre och yttre motivation. Yttre motivation styrs av måsten och belöningar, medan den inre motivationen handlar mycket mer om vad vi faktiskt vill. Yttre motivation på en arbetsplats kan utgöras av lön och förmåner, medan inre motivation handlar om att man verkligen bryr sig om sitt jobb av andra skäl.

Man går dit av egen vilja och även om man skulle bli erbjuden en högre lön på en annan arbetsplats, kanske man skulle stanna kvar på sitt nuvarande jobb, för att arbetsuppgifterna går i linje med ens inre värderingar, får en att må bra och det känns meningsfullt.

Den inre motivationen kan styras av två olika grundläggande typer av vilja: att uppnå något behagligt eller undvika något obehagligt. Fördelen med att ha en fokus på det man vill uppnå är att det ger en laserfokus på slutresultatet, medan energin blir mer splittrad om man fokuserar på vad man vill undvika, eftersom det finns många sätt att "missa målet" på.

Om vi tar en fotbollsspelare som ska lägga en straffspark som exempel. Fotbollsspelaren vill göra mål, så enkelt är det affirmativa målet. Men det finns mycket man vill undvika, som att målvakten tar bollen, att man missar målet, skjuter i ribban eller skjuter i stolpen. Det blir genast väldigt rörigt och mycket att tänka på, jämfört med ett klart och tydligt affirmativt mål.

Som du kan tänka dig blir det mycket mer kraftfullt att fokusera på att göra mål än att jonglera med alla negativa scenarion som kan leda till att man missar. Känslan blir så klart annan i kroppen också. Om man fokuserar på ett gäng negativa möjliga scenarier är det svårt att slappna av och prestera på topp.

En annan nackdel med så kallad undvikande-motivation är alltså att om man motiveras av viljan att "inte missa målet" så har man en mental bild av ett eller flera negativa resultat, vilket är mer ångestbildande än motiverande.

Framgång med tydliga mål: SMART-modellen

Motivation får även kraft av väl definierade mål, eftersom det gör att vi kan inrikta oss med precision och intensitet. Det är tyvärr vanligt att man sätter lite för luddiga mål och därför är SMART-modellen väldigt praktisk att använda sig av. SMART står för Specificerat, Mätbart, Aktivt/Aktiverande, Realistiskt och Tidsbegränsat.

Ett SMART mål är alltså tydligt, går att mäta, samt är aktiverande, realistiskt och tidsbegränsat. Även om det är en viss känsla man vill uppnå med sitt mål, som inte går att mäta i siffror, kan man göra en bedömning baserat på känslomässiga parametrar under processens gång.  

Låt oss säga att en person vill gå ner i vikt. Det är ett ganska vanligt mål, men inte direkt tydligt eller aktiverande. Om vi använder SMART-modellen kan vi definiera det målet på följande sätt: Jag vill gå ner 5 kilo inom 3 månader genom att springa 3 km på gymmet 3 dagar i veckan och begränsa mitt kaloriintag till 1700 kalorier per dag.

Framgång med tydliga mål: PURE-modellen

PURE är mindre vanlig modell som kan användas för att förfina målen ytterligare. PURE står för Positivt formulerat, Utmanande, Relevant och Ekologiskt. Många sätter negativt formulerande mål, att det är något man inte vill göra, men återigen är det mer motiverande att ha ett positivt förhållningssätt. Därför kan det vara en god idé att hitta ett positivt sätt att formulera om mål som blivit negativt formulerade.

Ett mål ska också vara lagomt utmanande, samtidigt som det är realistiskt. Där gäller det att hitta en bra balans och man kan känna in hur långt man kan ta ett mål tills det börjar kännas ouppnåeligt. Målet bör också vara relevant för dig personligen och inte vara ett mål som någon annan har sagt att du bör ha, såsom en välmenande partner eller familjemedlem.

Sedan har vi den ekologiska biten, vilket refererar till att det ska vara hållbart i relation till din egen personliga ekologi. Det innebär att målet ska fungera i tillvaron med familj och arbete på lång sikt. Då kan vi titta på målet från förra paragrafen och se om det passar in i PURE-modellen:

Jag vill gå ner 5 kilo inom 3 månader genom att springa 3 km på gymmet 3 dagar i veckan och begränsa mitt kaloriintag till 1700 kalorier per dag.

Det är positivt och det är utmanande, men är det relevant? Om det verkligen är ett mål som är otroligt viktigt för mig personligen så är det relevant. Är det ekologiskt? Om min familj stöttar mig i detta och accepterar att jag kommer komma hem senare än vanligt tre dagar i veckan så bör det inte uppstå några problem.

Vem vet, kanske är det till och med någon annan i familjen som vill komma med till gymmet ett par dagar i veckan och tycker att det vore spännande att testa lite nya, nyttigare recept med färre kalorier. Då har jag varit en källa för inspiration och fått en gymkompis på köpet. Det är ett bra exempel på ett ekologiskt mål.

Viktiga processer från en ICF coach

Även om man har bra motivation och väldefinierade mål kan man stöta på hinder längs vägen, som att självförtroendet sviktar, man har konkurrerande mål eller saknar viss kompetens. Här kommer coachingen in som en metod för att hjälpa individer att ta sig förbi hinder som dyker upp. En ICF coach hjälper till att se vilka typer av tankeprocesser, känslor och beteendemönster som ligger bakom till exempel ett sviktande självförtroende.

Något som kan sätta käppar i hjulen ganska snabbt är ett så kallat fixed mindset, vilket innebär att man jämför sig mot andra i stället för att fokusera på vart man själv befinner sig och vart man vill gå. En person med fixed mindset tror att kompetens formas snabbt och enkelt eller så formas den inte alls, medan ett growth mindset fokuserar på utveckling över tid.

En person med fixed mindset har ett drivande behov av att visa att hen är duktig och få bekräftelse för det, medan en person med growth mindset är mer intresserad av att lära sig och utvecklas över tid. Med growth mindset har man mycket bättre förutsättningar för att uppnå nya mål och utveckla nya kompetenser, eftersom man inte känner sig som en misslyckad person så fort det dyker upp en motgång.

Det innebär också att man kan njuta av processen och utvecklingens gång, i stället för att stirra blint på ett mål i fjärran. Att skapa modeller för att lägga fokus på det man kan påverka och använda dessa processer på ett intelligent sätt är helt avgörande i coaching, förklarar VD och grundare Peter Cederqvist, som även är ICF Coach och Coachtränare på Newstart.

Diplomerad Coach: Kursstart 22 sept

Utbilda dig till diplomerad ICF coach hos oss på Newstart. Ledd av två av Sveriges mest erfarna coachtränare, Peter Cederqvist och Lars Sjödin. Utbildningen omfattar 75 timmar och är fördelad på fyra moduler samt en fristående examinationsdag. Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Modul 1: 22–23/9
Modul 2: 11–12/10
Modul 3: 26–27/10
Modul 4: 17–18/11
Examinationsdag: 7/12

Kursen ger dig:

  • Färdighetsträning som motsvarar utbildningskravet för ICF:s ACC-nivå.
  • Kompetens att på ett professionellt sätt kunna arbeta med coaching utifrån ICF:s 8 kärnkompetenser.
  • En boost för ditt ledarskap som frigör tid och gör det enklare att motivera andra. Avancerade samtalsstrukturer för coaching.
  • Ökad självinsikt både som coach och i relation till andra.
  • Språkliga tekniker och verktyg för att ändra tankar och tillstånd.
Lämna en kommentar
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}