Vill Du förändra dina vanor?

De flesta av oss har vanor som vi vill sluta med men ständigt misslyckas med att ändra. Vad är det som gör det så svårt att förändra våra vanor och beteenden? Trots att vi både vill och kan så händer det inte, otroligt frustrerande! Professor Mai-Britt Hellenius på Karolinska Institutet talar om vikten av fysisk aktivitet och vardagsmotion.

Vi sitter idag mer än någonsin, till och med så mycket att vårt dagliga sittande är lika skadligt som att röka ett paket cigaretter per dag. Till och med 2 min pauser regelbundet under dagen förbättrar vår hälsa väsentligt som färre sjukdomar, bättre minne, motverkar demens, m.m. Hur skall vi då skapa nya och nyttiga vanor?

Människan är programmerad för att överleva, det gör att vi ser hot och faror överallt, även förändring av sociala faktorer upplevs som hot. Vi har en funktion i hjärnan som reglerar hot och känslor, det finns många gånger fler negativa nervbanor. Det krävs alltså en aktiv handling för att bygga nya positiva nervbanor.

Ett sätt är att ersätta en dålig vana med en ny vana och göra det under en period, ex. när jag arbetar framför datorn, att resa mig upp 2 minuter var tjugonde minut, varje dag i 21 dagar i rad för att utveckla nya nervbanor. Sedan utvärdera hur det gått/känns och ta ett medvetet beslut om jag skall fortsätta eller gå tillbaka till den gamla vanan. Fokus skall ligga på processen inte resultatet. Resultatet blir då en konsekvens av insatsen och jag lägger fokus på det jag kan påverka.

Exempel på process:

  1. Bestäm dig för vad Du vill uppnå
  2. Skapa en långsiktig vision
  3. Koppla visionen till sinnen som hörsel, känsel, lukt, smak och syn
  4. Sätt upp mål och delmål på vägen
  5. Testa en ny vana/beteende minst 21 ggr
  6. Belöna/uppskatta framgångarna löpande
  7. Utvärdera resultatet
  8. Ta ett beslut om Du vill fortsätta på den nya vanan och gör om processen

Om skribenten

Peter Cederqvist

Peter är Newstarts grundare och VD. Han har över 20 års erfarenhet av arbete som VD och entreprenör i Sverige och internationellt och är en av Sveriges mest erfarna coacher. Peter har arbetat med karriärutveckling, outplacement, coaching och ledarutveckling sedan starten 2002. Peter har även genomfört utbildningar, seminarier och utvecklingsprogram med såväl ledningsgrupper, chefer och medarbetare inom coachande ledarskap, samtalsmetodik, karriär, coaching och förändringsledning. Läs mer

Lämna en kommentar
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}