Zoomed out?

Sedan mars 2020 har jag jobbat från mitt hemmakontor. Möten med kollegor, seminarier, kurser och coaching, allt sker i princip över Zoom eller Teams. Efter en arbetsvecka med videomöten kan jag känna mig mentalt utmattad, helt enkelt ”zoomed out”. Känner ni igen er?

Jag kastar också iväg mejl och mess till höger och vänster, för det är så omständligt att ringa när man är på språng och vem orkar ta upp ”luren” och svara?

Men... efter ett år av zoomande jag har nu upptäckt telefonen igen, eller i alla fall att mobilen kan användas för röstsamtal också! Nu frågar jag mina klienter om de vill att vi coachar över telefon eller Zoom. Fler och fler tycker det är bekvämt att slippa titta in i en webkamera under våra möten och det funkar alldeles utmärkt om vi inte t ex behöver dela dokument.

Det har hunnit forskats i vårt ”messande” och ”zoomande”. Forskningen visar t ex att vi har lättare att uppfatta en persons känslomässiga reaktioner om vi enbart hör hens röst. Min egen tolkning och erfarenhet är att jag skärper mitt lyssnande mer om jag inte samtidigt tittar på personen i webkameran. Inc. (www.inc.com) sammanfattar forskningen i en artikel och föreslår att ”old-fashioned phone calls” har betydligt fler fördelar än andra kommunikationsverktyg.

Om du vill ta tag i ditt liv, din karriär eller ditt ledarskap, om du vill unna dig eller din medarbetare en professionell coach, plocka upp luren och ring Newstart!

Om skribenten

Anki Hedberg Söderström

I mer än 15 år har Anki tillhandahållit coaching och HR-konsulttjänster till organisationer av alla storlekar i ett brett spektrum av branscher. Anki erbjuder ett anpassat tillvägagångssätt som lyfter fram både personliga och professionella förmågor hos sina klienter. Oavsett om hon arbetar med chefer eller medarbetare i förändring, får hennes klienter en engagerad och erfaren partner för att lyfta fram, motivera och upprätthålla framgång. Läs mer

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}